BR74
       
FlagIn English

N Club Finland logo

Moduulit
 
 

Moduulitietoa

 

Moduulinrunko

Moduulit ovat yksittäisiä radan osia, jotka liittyvät toisiinsa standardoiduin päädyin ja joissa raiteiden paikka päädyssä on tarkkaan määrätty, jotta junien kulku modulilta toiselle sujuisi ongelmitta. Moduulitekniikalla voidaan isokin rata toteuttaa pieninä osasina ja moduleita voi useampi rakentaja valmistaa omalla tahollaan. Kun kaikki noudattavat yhteisiä standardeja, voidaan moduulikokoontumisissa aikanaan yhdistää useamman tekijän moduulit suuremmaksi yhteisradaksi. N-mittakaavainen moduulirata soveltuu myös hyvin kotiradaksi, jolloin voi moduleita yhdistää radaksi sen mukaan miten paljon tilaa on käytettävissä radalle.

 

N-Club Finland:in yksi päätoiminta-alue on moduuliajattelun tunnetuksi tekeminen ja omien moduulien rakentaminen. Näistä jäsenet kokoavat sitten yhteisen radan sopiviin tilaisuuksiin, joihin NCF osallistuu. Moduuliradan etu on myös vaihtelevuus; moduulit voidaan laittaa yhteen missä järjestyksessä hyvänsä ja kokoontumisissa on aina mukana uusia moduuleita, jolloin yhteisrata ei koskaan ole samanlainen vaan aina löytyy radan aiemminkin nähneelle uutta ja kiinnostavaa.

 

Standardipäädyn asemasta voidaan joskus käyttää yksittäisten moduulien välillä muunkinmuotoisia liitoksia, jolloin sellaisen epä-standardin moduulipäädyn täytyy aina olla vastakkain vastaavanlaisen kanssa eikä kyseistä moduulia voi aivan vapaasti sijoittaa radalla. Tällöin puhutaan moduulien asemasta lohkoista. Samalla radalla voi hyvinkin olla sekä moduuleja että lohkoja. Useammasta lohkosta muodostuva kokonaisuus on silloin varustettu kummastakin päästään standardimooduulipäädyllä ja liittyy siellä standardimoduuleihin. 

 

N Club FInland:in moduulistandardi on alunperin saksalaisen N Club International-yhteisön kehittämä ja sillä on lukuisia käyttäjiä Euroopan eri maissa. Suomessa standardia ylläpitää ja sen mukaan moduuleita rakentaa N Club Finland. NCF:n jäsenten käytössä on aina viimeisin suomenkielinen versio standardista. N Club FInland:in tai sen yhteistyökumppaneiden kautta on saatavana moduulien rakentamisessa tarvittavat tuotteet ja materiaalit.

 

 

Moduulin rakennusohje

NCI-ohjekirjanen

 

N Club Finland:in käyttämän NCI-moduulistandardin mukainen moduulien rakennusohje on saatavana suomenkielisenä.

 

 

 
 
Copyright ©2007-2022 N Club Finland. All Rights Reserved.